האם תהליך איפוס הסיסמה משנה את הסיסמה שלי לשאר המערכות?

כן. איפוס הסיסמה משנה את סיסמת הכניסה לכלל מערכות האוניברסיטה.

Last modified: Tuesday, 25 August 2020, 2:44 PM