כיצד אפשר לראות את כתובת הדוא"ל במערכת?

יש לגשת לתפריט העליון לצד הפרופיל, וללחוץ על "תצוגת מאפיינים".

תמוגת מאפייניםכעת ניתן לראות את הכתובת המייל שמעודכנת במערכת.


שימו לב!

לא ניתן לעדכן כתובת מייל ישירות במודל. כתובת המייל מסונכרנת עם מערכות האוניברסיטה.

יש לעדכן את כתובת המייל באינ-בר והיא תתעדכן במודל לאחר הסנכרון הלילי (יכול לקחת עד 48 שעות).

לתמיכה בעדכון כתובת מייל יש לפנות למדור שמ"ע בטלפון 03-5317000.


שינוי אחרון: 26/08/2020, 09:46