כיצד להוסיף תמונה לפרופיל שלי במערכת?

ניתן להוסיף תמונת פרופיל דרך עמוד עריכת המאפיינים.

נלחץ על השם שלנו בפינה השמאלית העליונה ולאחר מכן נלחץ על "עריכת המאפיינים שלי" .

עריכת המאפיינים שלי

נוסיף את התמונה החדשה לתיבת הקבצים ונלחץ על הכפתור "עדכון המאפיינים שלי".

תמונת משתמש


Last modified: Wednesday, 26 August 2020, 8:39 AM