אם אתר הקורס לא מופיע בחשבון תחת הקישור "הקורסים שלי"  יכולות להיות כמה סיבות:

1. הקורסים לא נפתחים אוטומטית אלא ע"פ בקשה רשמית מטעם המרצה/מחלקה, בשל כך לא לכל קורס יש אתר.

כדי לבדוק האם יש אתר לקורס וכך לדעת האם מדובר בבעיית רישום יש לגשת לקטלוג הקורסים (לחצו כאן) ולחפש את הקורס לפי שמו או מספרו.

במידה ומופיע תחת פרטי הקורס האיפיון מודל - אתר מלווה קורס המשמעות היא שיש אתר לקורס במערכת. במידה והאפיון מודל - אתר מלווה קורס לא מופיע תחת פרטי הקורס, המשמעות היא, שלקורס זה אין אתר במערכת.

2. קורסים שנתיים וקורסים של סמסטר א' ייפתחו לצפייה כשבוע לפני תחילת שנת הלימודים.

3. במידה ומדובר בקורס הנלמד בסמסטר ב' - הקורס ייפתח לצפיית הסטודנטים כשבוע לפני תחילת סמסטר ב'. עד אז לא ניתן יהיה לגשת אליו.

4. סנכרון הקורסים למערכת הלמדה לוקח עד 48 שעות מרגע הרישום לקורסים.

5. במידה ויש אתר לקורס במערכת אך הוא לא מופיע בחשבון שלי יש ליצור קשר עם מדור שירות וגיוס כדי לברר את סוגיית הרישום.

לא רואה קורסים

לא מופיעים קורסים

לא רואה קורס

Last modified: Monday, 9 October 2023, 9:20 AM