כמה זמן לפני תחילת שנת הלימודים ייפתחו הקורסים לצפייה במערכת?

כשבוע לפני תחילת שנת הלימודים אתרי הקורסים יהיו זמינים לסטודנטים.

שינוי אחרון: 26/08/2020, 09:07