כמה זמן לפני תחילת שנת הלימודים ייפתחו הקורסים לצפייה במערכת?

כשבוע לפני תחילת שנת הלימודים אתרי הקורסים יהיו זמינים לסטודנטים.

Last modified: Wednesday, 26 August 2020, 9:07 AM