זמינות אתרי הקורסים לסטודנט מתבצעת באופן הבא:

קורס שנתי - ייפתח לצפייה כשבוע לפני תחילת שנת הלימודים וייסגר לצפייה בתחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הבאה.

קורס של סמסטר א' - ייפתח לצפייה כשבוע לפני תחילת שנת הלימודים וייסגר לצפייה עם פתיחת שנת הלימודים הבאה.

קורס של סמסטר ב' - ייפתח לצפייה כשבוע לפני תחילת סמסטר ב' וייסגר לצפייה בתחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הבאה.

קורס של סמסטר קיץ - תאריך הפתיחה משתנה בהתאם להגדרות האוניברסיטה וייסגר לצפייה בתחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הבאה.

סטודנטים לא רואים קורס

שינוי אחרון: יום רביעי, 26 אוגוסט 2020, 09:08