זמינות אתרי הקורסים לסטודנט מתבצעת באופן הבא:

קורס שנתי - ייפתח לצפייה כשבוע לפני תחילת שנת הלימודים וייסגר לצפייה בתחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הבאה.

קורס של סמסטר א' - ייפתח לצפייה כשבוע לפני תחילת שנת הלימודים וייסגר לצפייה עם פתיחת שנת הלימודים הבאה.

קורס של סמסטר ב' - ייפתח לצפייה כשבוע לפני תחילת סמסטר ב' וייסגר לצפייה בתחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הבאה.

קורס של סמסטר קיץ - תאריך הפתיחה משתנה בהתאם להגדרות האוניברסיטה וייסגר לצפייה בתחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הבאה.

בהתאם להחלטת סגן הרקטור בשנת תשפ"ד הבוגרים/ות יוכלו להיכנס לקורסים של שנת הלימודים הקודמת ( תשפ"ג ) עד סוף הסמסטר א'.

סטודנטים לא רואים קורס

Last modified: Thursday, 28 December 2023, 10:21 AM