אני זכאי/ת למועד מיוחד, כיצד אפשר לקבל גישה לאתר הקורס?

סטודנטים שזכאים למועד מיוחד מטעם מדור סטטוס, יקבלו הרשאה אוטומטית לאתר הקורס של השנה הנוכחית (גם אם התחלף מרצה).

במידה והקורס לא מופיע, יש לפנות למדור סטטוס להסדרת הרישום.

שינוי אחרון: 26/08/2020, 11:14