סטודנטים לתואר ראשון- סטודנטים שזכאים למועד מיוחד מטעם מדור סטטוס, יקבלו הרשאה אוטומטית לאתר הקורס של השנה הנוכחית (גם אם התחלף מרצה).
במידה והקורס לא מופיע, יש לפנות ל
מדור סטטוס להסדרת הרישום.

סטודנטים לתואר שני- יש לפנות למדור לתואר שני.

שינוי אחרון: יום חמישי, 31 מרץ 2022, 13:40