אני זכאי/ת למועד מיוחד, כיצד אפשר לקבל גישה לאתר הקורס?

סטודנטים לתואר ראשון- סטודנטים שזכאים למועד מיוחד מטעם מדור סטטוס, יקבלו הרשאה אוטומטית לאתר הקורס של השנה הנוכחית (גם אם התחלף מרצה).
במידה והקורס לא מופיע, יש לפנות ל
מדור סטטוס להסדרת הרישום.

סטודנטים לתואר שני- יש לפנות למדור לתואר שני.

Last modified: Thursday, 31 March 2022, 1:40 PM