סטודנטים לתואר ראשון- סטודנטים שזכאים למועד מיוחד מטעם מדור סטטוס, יקבלו הרשאה אוטומטית לאתר הקורס של השנה הנוכחית (גם אם התחלף מרצה).
במידה והקורס לא מופיע, יש לפנות ל
מדור סטטוס להסדרת הרישום.

סטודנטים לתואר שני- יש לפנות למדור לתואר שני.

Last modified: Monday, 9 October 2023, 9:21 AM