כיצד אפשר לצפות באלפון הקורס?

אלפון הקורס מכיל את כל הסטודנטים הרשומים לאתר הקורס.

כדי להציג את רשימת המשתתפים באתר הקורס יש ללחוץ בסרגל הכלים העליון על "בקורס זה" ואז ללחוץ על "משתתפים".

משתתפים

Last modified: Wednesday, 26 August 2020, 9:11 AM