מטלת הגשת קובץ - כיצד מעלים את פתרון המטלה לאתר?

כאשר המרצה נותן מטלת הנחיה ("הגשת קובץ"), יש להכין את פתרון המטלה בקובץ אצלנו במחשב ולאחר מכן לטעון אותו לאתר הקורס כמפורט במדריך המצורף.


 

Last modified: Monday, 18 January 2021, 9:45 AM