כיצד לבצע את המבחן בשנית?

כדי לבצע מטלה/מבחן בשנית, יש לפנות למרצה בבקשה לשחרור חוזר.

שחרור המטלה נתון לשיקולו הבלעדי של המרצה.

Last modified: Wednesday, 26 August 2020, 9:29 AM