כיצד לבצע את המבחן בשנית?

כדי לבצע מטלה/מבחן בשנית, יש לפנות למרצה בבקשה לשחרור חוזר.

שחרור המטלה נתון לשיקולו הבלעדי של המרצה.

שינוי אחרון: 26/08/2020, 09:29