כיצד אפשר לצפות בריכוז הציונים שלי בקורס?

לאחר הכניסה לאתר הקורס הרלוונטי, יש לגשת ל"בלוק הניהול" וללחוץ על הקישור "ציונים".

ציונים

Last modified: Wednesday, 26 August 2020, 9:17 AM