העתקת מאגר שאלות מקורס אחד לקורס אחר

על מנת להעתיק את מאגר השאלות מקורס אחד לקורס אחר נפעל באופן הבא:

1. ניכנס לקורס אליו נרצה להעתיק את השאלות.

2. במשבצת הניהול בצד ימין נלחץ על "ייבוא".

3. נסמן את הקורס ממנו נרצה להעתיק את מאגר השאלות ונלחץ על "המשך".

4. נוריד את סימונים ונשאיר אך ורק את "כולל בנק שאלות" ונלחץ על "הבא".
חשוב מאד לסמן אך ורק את האפשרות "כולל בנק שאלות" ולא שום אפשרות אחרת! במידה ויסומנו סעיפים נוספים, חומרי הקורס כולו יועתקו.

5. במסך הבא נלחץ על הקישור "אין" על מנת לבטל את העתקת יחידות ההוראה עצמן ונלחץ על "הבא".

6. נוודא שרק בנק השאלות מסומן ב"וי" ירוק ונלחץ על "ביצוע ייבוא".

7. כעת נוכל למצוא את קטגוריית השאלות שהעתקנו במאגר השאלות של הקורס.

שינוי אחרון: 19/01/2021, 13:51