בחינות חופפות

במידה ובקורס שלנו יש סטודנטים שנבחנים בבחינות חופפות נוכל להגדיר עבורם שעות התחלה וסיום שונות משל שאר הכיתה.

מצורף מדריך

Last modified: Monday, 20 December 2021, 12:18 PM