בחינות חופפות

במידה ובקורס שלנו יש סטודנטים שנבחנים בבחינות חופפות נוכל להגדיר עבורם שעות התחלה וסיום שונות משל שאר הכיתה.

מצורף מדריך

שינוי אחרון: 20/12/2021, 12:18