כיצד להאריך משך בחינה שכבר החלה?

במידה ונרצה להוסיף זמן נוסף לבחינה שכבר החלה נפעל באופן הבא:

נכנס לבחינה שלנו ונלחץ על "הגדרות" במבצת הניהול בצד ימין.

בחינה פתוחה:

בהגדרות ה"זמינות" נעדכן את שעת הסיום בהגדרות "עד לתאריך" ו"מועד הגשה סופי" ונלחץ על שמירת שינויים.

בחינה אמריקאית:

בהגדרות ה"תזמון" נעדכן את ההגדרה "סיום הבוחן" לשעה הרצויה ונשנה את "הגבלת זמן" בהתאם לתוספת הזמן שהגדרנו ונלחץ על שמירת שינויים.

כעת נלחץ על "התאמות מיוחדות לקבוצה" במשבצת הניהול ונעדכן את זמני הארכות הזמן.

נלחץ על גלגל השיניים משמאל לכל קבוצת הארכות. נעדכן את השעות והגבלת הזמן בהתאם לתוספת הזמן ונשמור.

חשוב מאד: לאחר עדכון ההגדרות יש לבקש מהסטודנטים לרענן את עמוד הבחינה על מנת שהם יראו את העדכון.

שינוי אחרון: 17/02/2021, 11:59