אני מנסה ליצור מפגש זום בקורס אבל מתקבלת הודעת שגיאה. מה עושים?

טרם יצירת מפגש זום, יש להפעיל את חשבון הזום שלנו מההזמנה שנשלחה למייל האוניברסיטאי.

במידה ולא קיבלנו הזמנה, ניתן לשלוח מייל לכתובת Bar.E-Learn@biu.ac.ilשינוי אחרון: 23/02/2021, 13:17