מדוע מערכת הזום לא מזהה אותי כמארח "host"?

על מנת לוודא שחשבון הזום מוגדר להיות מארח המפגש נפעל באופן הבא:

1. נפתח את תוכנת ZOOM במחשב שלנו. נלחץ על האייקון בפינה הימנית העליונה ולאחר מכן נלחץ על "Sign Out".

2. כעת ניכנס לאתר הקורס שלנו ונוסיף פעילות "מפגש זום" חדשה.

3. נזין שם למפגש.

4. תחת הכותרת "הגדרות רכיב כלליות" נשנה את ה"זמינות" ל"מוסתר לצפיית סטודנטים" וזאת מכיוון שמדובר במפגש ניסיון.


5. נלחץ על "שמירת השינויים והצגתם".

6. נלחץ על הכפתור הירוק "התחלת מפגש".

7. נוודא שיש לנו את האפשרות "Record to the Cloud".


שינוי אחרון: 23/02/2021, 13:22