כיצד להקליט את מצלמת המרצה בלבד ללא מצלמות המשתתפים

על מנת להקליט אך ורק את מצלמת המרצה והמצגת נפעל באופן הבא:

כשאנו נמצאים במפגש שלנו נוודא שאנו נמצאים בתצוגת "Speaker View". נלחץ על הכתפור "View" בפינה הימנית למעלה.


נבחר באפשרות "Speaker View".

כעת נלחץ על אייקון שלוש הנקודות בתצוגת המצלמה שלנו ונלחץ על "Spotlight for Everyone".


כעת רק המצלמה שלנו משודרת לכל הכיתה ואפשר לשתף את המסך שלנו. ניתן לבטל את הזרקור על ידי לחיצה על "Remove Spotlight" כמוצג בצילום המסך.


כשאנו משתפים את המסך נבחר להציג בחלונית אך ורק את ה- "Active Speaker" על ידי לחיצה על האייקון האמצעי כמוצג בצילום המסך.

כעת נתחיל את ההקלטה על ידי לחיצה על "More" ואז הקלטה למחשב שלנו או לענן של זום.


שינוי אחרון: ראשון, 25 אוקטובר 2020, 10:07 AM