הגדרת קישור ייחודי לכל מפגש זום

לכל מרצה קיים חדר זום אישי (Personal Meeting ID).

על פי ברירת המחדל לכל המפגשים במודל יש קישור קבוע, הקישור לחדר האישי של המרצה.

ניתן לשנות זאת בהגדרות באתר הזום באופן הבא:

1. נתחבר לאתר זום עם החשבון שלנו.

2. נלחץ על "Settings" בסרגל בצד שמאל.

3. נגלול לאפשרות "Enable Personal Meeting ID" ונבטל אותה.

4. כעת שיוצרים מפגש באתר הקורס, הוא יווצר כל פעם עם קישור חדש.


שינוי אחרון: 23/08/2021, 13:28