כיצד מתחברים ל- OneDrive האוניברסיטאי?

כניסה למייל

1.       ניתן לבדוק את המייל שהאוניברסיטה הקצתה בכתובת https://www.office.com/

2.       כתובת המייל שהוקצתה לך הינה לפי הפרטים המצ"ב

·         יש להתחבר את מערכת האינבר בכתובת https://inbar.biu.ac.il/live/Login.aspx

אינבר

·         שם המשתמש הינו ת.ז והסיסמה הינה אחידה לכל מערכות האוניברסיטה

·         יש לבחור מצד ימין בתפריט "קודי משתמש במחשב"

קודי מחשב

·         במסך אשר מתקבל מוצגים כל הקודים לכל המערכות המשויכות לאותו משתמש

משתמש 365

    

3.       שם המשתמש מורכב מהיוזר שהוקצה לך בתוספת של  @biu.ac.il( יש להזין את שם המשתמש בפורמט username@biu.ac.il  כאשר במקום ה username  יש לרשום את שם המשתמש שהוקצה לך תחת שורת  Office 365 biu: בפרטים שלעיל)

4.       סיסמה כמו במערכת המודל או לחילופין ניתנת לאיפוס בקישור https://sspr.biu.ac.il/sspr/public/forgottenpassword?locale=iw

5.       מתחברים לאתר https://onedrive.com עם שם המשתמש והסיסמה.

 

 כמו כן ניתן לבצע העברה של הדואר לכל מייל אישי, על מנת לבצע זאת יש לפעול לפי השלבים הבאים 

1.      יש להיכנס לקישור https://www.office.com/

2.      שם המשתמש מורכב מהיוזר שהוקצה לך בתוספת של  @biu.ac.il( יש להזין את שם המשתמש בפורמט username@biu.ac.il  כאשר במקום ה username  יש לרשום את שם המשתמש שהוקצה לך תחת שורת  Office 365 biu: בפרטים שלעיל)

3.      סיסמה כמו במערכת המודל או לחילופין ניתנת לאיפוס בקישור https://sspr.biu.ac.il/sspr/public/forgottenpassword?locale=iw

4.      לאחר ההזדהות יש להיכנס אל דואר

5.       לבחור מצד שמאל למעלה בהגדרות ואז דואר

6.      לבחור בהעברה, להגדיר התחל העברה ואז מייל אישי שאליו מעוניינים לבצע העברה


*תודה רבה לאחיעד מינס על ניסוח המדריך

שינוי אחרון: 15/11/2020, 12:57