על מנת לעדכן את הפרופיל שלנו נלחץ על השם שלנו בפינה השמאלית העליונה ולאחר מכן נלחץ על "העדפות".

העדפות

בעמוד זה נלחץ על "עריכת המאפיינים שלי".

עריכת המאפיינים שלי

ניתן לעדכן את התיאור שלנו ולהעלות תמונת פרופיל.

ניתן להוסיף תמונת פרופיל דרך עמוד עריכת המאפיינים.
נוסיף את התמונה החדשה לתיבת הקבצים ונלחץ על הכפתור "עדכון המאפיינים שלי".


ניתן לבדוק מהי כתובת הדוא"ל שבמערכת תחת הפרטים הכלליים. 


שימו לב!

לא ניתן לעדכן את השם הפרטי, שם המשפחה וכתובת המייל בעמוד זה. נתונים אלה מסונכרנים למודל ממערכות האוניברסיטה. 

יש לעדכן את הפרטים באינ-בר והם יעודכנו במודל לאחר הסנכרון הלילי (יכול לקחת עד 48 שעות).

לתמיכה בעדכון פרטים יש לפנות למדור שמ"ע בטלפון 03-5317000.


שינוי אחרון: יום שני, 4 ספטמבר 2023, 19:17