במידה והנכם מעוניינים לקבל לא לקבל הודעות מהפורומים השונים במערכת (לא מדובר על לוח מודעות מרצה ממנו הסטודנטים מאולצים לקבל הודעות מהמרצה), יש להיכנס תחילה לפורום הרלוונטי. 

כשאנו נמצאים בתוך הפורום, מופיע לנו כפתור אפור מעל לדיונים:

הרשמה לעדכונים מפורום זה

במידה ואיננו מעוניינים לקבל הודעות מהפורום נלחץ על הקישור: ביטול קבלת עדכונים מפורום זה


כדי לשנות את אופן משלוח ההודעות מכל הפורומים יש לגשת לפרופיל האישי ולערוך את ההגדרות בהתאם.

1. נכנס לפרופיל האישי באמצעות לחיצה על השם שלנו בצד השמאלי העליון של המסך ואז לחיצה על "העדפות".


2. נלחץ על הקישור "העדפות פורומים".

העדפות פורומים

3. במסך עריכת ההעדפות הפורומים נגדיר את אופן משלוח ההודעות כרצוננו:

העדפות פורומים

    א. אופן משלוח הדואר האלקטרוני - בחרו האם לקבל כל הודעה לתיבה שלכם או מקבץ יומי עבור כל ההודעות.

    ב. מנוי אוטומטי לעדכונים מהפורומים - בחרו האם לקבל הודעות מהפורומים למייל ברגע שפרסמתם הודעה בפורום. 

          מי שלא מעוניין להירשם אוטומטית לפורום עם פרסום ההודעה שלו,  יבחר - לא, אל תרשום אותי אוטומטית לפורומים

          מי שמעוניין להירשם לפורום אוטומטית עם פרסום ההודעה שלו בפורום  יבחר באפשרות - כן, כשאני שולח הודעה, רשום אותי לפורום.

4. לסיום יש ללחוץ על כפתור "שמירת שינויים" הנמצא בתחתית המסך.


שינוי אחרון: יום שני, 4 ספטמבר 2023, 19:17