יש אפשרות ליצור מבנה של "מטא קורס" (קורס אב), כך שהמרצה בוחר את אחת הקבוצות ומגדיר אותה כקבוצה הראשית, שאותה כל הסטודנטים יראו, ואליה הוא מסנף את שאר הקבוצות (אתרי הקורסים).

בפועל, המרצה ינהל רק אתר אחד.
לחצו כאן לצפייה במדריך הכתובאיחוד קורסים

להעלות חומרים פעמיים

לאחד קבוצות

שינוי אחרון: יום שלישי, 12 ספטמבר 2023, 12:15