כדי להגיש מטלה, יש ללחוץ על שם המטלה באתר הקורס. לאחר מכן, בעמוד המטלה יש ללחוץ על "הוספת הגשה":

יש ללחוץ על תיבת ההסכמה שמעל ההגשה:

לאחר מכן, אם מדובר בהגשה בקובץ, יש להוסיף קובץ דרך לחיצה על החץ:

בחלון הוספת הקובץ, יש ללחוץ על Choose File, בחירת הקובץ מהמחשב ואז על "העלאת קובץ זה":

במידה וההגשה היא בתוכן מקוון, יש להקליד את הטקסט לפי ההנחיות בתיבת התוכן:

לסיום, יש ללחוץ על "שמירת שינויים".
Last modified: Tuesday, 5 September 2023, 9:22 AM