ניתן לשנות את שפת התצוגה לשפה האנגלית, לאחר ההתחברות, באמצעות לחיצה על הפרופיל האישי, ואז שפת ממשק.


על מנת לשנות את שפת הממשק באופן קבוע נפעל באופן הבא:

1. נלחץ על השם שלנו בפינה השמאלית העליונה ולאחר מכן נלחץ על "העדפות".

העדפות

2. נלחץ על הקישור "שפה מועדפת".

שפה מועדפת

3. נבחר את השפה הרצויה ונשמור שינויים.

שפה מועדפת

Last modified: Monday, 4 September 2023, 7:23 PM