המרצה יכול/ה להחליף את התצוגה באופן זמני לתצוגת סטודנטים ולראות את אתר הקורס מנקודת מבטם.

נלחץ על השם שלנו בפינה השמאלית העליונה ולאחר מכן נלחץ על "החלפת תפקיד ל..."

החלפת תפקיד בתפריט הפרופיל

בעמוד שנפתח, נבחר באפשרות "Student"

בחירת תפקיד להחלפהעל מנת לחזור לתפקיד הרגיל שלנו נלחץ "חזרה לתפקיד הרגיל שלי"  בפרופיל שלנו או במסגרת שתחת סרגל הניהול:

מסגרת חזרה לתפקיד הרגיל

כפתור חזרה לתפקיד הרגיל בפרופיל
Last modified: Monday, 4 September 2023, 7:25 PM