נלחץ על הכפתור "תוכן נוסף" בצדו השמאלי של העמוד:

תוכן נוסף

ואז ייפתח תפריט הסרטונים:במידה שהסרטונים אינם מוצגים באופן תקין בדפדפן ספארי (מכשירי אפל), יש לשנות את הגדרות הדפדפן:

Settings -> Safari -> Request Desktop Website -> All websites

Last modified: Sunday, 14 April 2024, 1:38 PM