על מנת לוודא שתוכנת הזום מעדוכנת ניכנס לתוכנת הזןם שעל המחשב.
 1. כדי לאתר את התוכנה, נלחץ על סרגל החיפוש שליד תפריט "התחל" ונקליד zoom. נבחר באפליקציה זום:
  חיפוש זום
 2. בתוכנה נוכל לראות בחלקו העליון של המסך חיווי המסמן האם קיים עדכון זמין. במידה שקיים, נלחץ על Update.
  במידה שלא קיים חיווי , נבדוק בלחיצה על על סימן הפרופיל שלנו מצדו הימני של המסך ונבחר "check for updates":
  עדכון קיים

 3.  במידה שקיים עדכון, ייפתח חלון שבו נבחר Install:
  עדכון
 4. בשלב זה, זום יבצע את עדכון התוכנה. יש להשאיר את החלון פתוח עד לסיום העדכון.
  עדכון זום

שינוי אחרון: יום רביעי, 13 מרץ 2024, 14:51