אני מעוניין לשנות את מבנה תצוגת האתר מתצוגה נושאית לתצוגת לשוניות (חוצצים) כך שכל אזור למידה יופיע כדף נפרד. כיצד אפשר לעשות זאת?

יש לגשת ל"בלוק הניהול" שנמצא בצידו הימני של הדף  >>> לחיצה על הקישור "הגדרות"  >>> "תצורת מבנה הקורס" >>> בתפריט "תצורת הקורס" נבחר  "Onetopic format" >>> שמירת שינויים.

שינוי אחרון: 1/02/2018, 16:12