אני מעוניין לשנות את מבנה תצוגת האתר מתצוגה נושאית לתצוגה שבועית כך שכל אזור למידה יהיה מוגדר לפי תאריך שבועי. כיצד אפשר לעשות זאת?

יש לגשת ל"בלוק הניהול" שנמצא בצידו הימני של הדף >>> "הגדרות" >>> "תצורת מבנה הקורס" >>> בתפריט "תצורת הקורס" נבחר "שבועי" >>> שמירת שינויים.

שינוי אחרון: 1/05/2014, 13:34