כיצד לשלוח הודעה לסטודנט/מספר סטודנטים באמצעות דוא"ל?

במידה ואנו מעוניינים לשלוח הודעה לתיבת המייל של כל הסטודנטים ניעזר בלוח

המודעות שנמצא באזור המבואות.

כאשר אנו מעוניינים לשלוח הודעה לסטודנט מסויים ניגש לבלוק "דוא"ל מהיר"

הנמצא בצידי הדף (בד"כ צד ימין למטה) שם נבחר באפשרות "כיתבו דוא"ל חדש".

כתיבת דוא"ל מהיר

במסך שלפניכם, בחרו את הסטודנט/ים אליהם תרצו לשלוח את ההודעה לתיבת

הדוא"ל והעבירו את השמות לטור הימני של הנמענים (סימון שם הסטודנט ולאחר מכן

לחיצה על הכפתור "הוספה").

דוא"ל מהיר


  כעת, כיתבו את תוכן ההודעה (ניתן לצרף קובץ) ולסיום לחצו על הכפתור "שליחת דוא"ל" הנמצא בתחתית המסך.

כתיבת הודעה


שינוי אחרון: 12/01/2017, 11:05