האם ניתן לדעת כיצד הסטודנט רואה את אתר הקורס מנקודת מבטו?

בוודאי. המרצה יכול להחליף את תפקידו באופן זמני ולראות את אתר הקורס

מנקודת מבט של הסטודנט.

ניגש לבלוק הניהול >>> החלף תפקיד ל... >>> student

נקודת מבטו של הסטודנט על הקורס

שינוי אחרון: 4/05/2015, 12:46