הסטודנט מתלונן שהוא מקבל הודעות מהפורום לתיבת הדוא"ל בניגוד לרצונו. מה ניתן לעשות?

ברירת המחדל היא, שכל פורום (כולל לוח הודעות מרצה שנפתח אוטומטית עם פתיחת אתר הקורס) מוגדרים כפורומים שבהם כל הסטודנטים חייבים להיות מנויים אליהם.

כשסטודנט מנוי לפורום הכוונה היא שהוא מקבל את כל ההודעות של הפורום לתיבת הדוא"ל האישית שלו.

המרצה יכול להגדיר כי המנוי לפורום, וקבלת ההודעות לתיבת הדוא"ל של הסטודנט, תהיה תלויה בבחירתו של הסטודנט, כך שעם ההגדרה, הסטודנט ייצטרך לבחור האם להירשם לפורום או לא.


יש להיכנס לפורום המדובר, ללחוץ ב"בלוק הניהול" שנמצא בצד ימין על הקישור "הגדרות".

בלוק ניהול

במסך עריכת הפורום יש לשנות את מצב המנוי ממנויים מאולצים ל"מנוי אוטומטי לפורום".

מנוי אוטומטי

לסיום, יש ללחוץ על הכפתור "שמירת שינויים".

*רצוי לידע את הסטודנטים כי באפשרותם לבחור האם להירשם לפורום או לא.

על הסטודנט להיכנס לפורום, במסך הפורום יופיע לו מצד ימין "בלוק ההגדרות" בו הסטודנט ייצטרך לבחור האם להיות מנוי לפורום זה או לא.

מדריך לכך בקישור זה

שינוי אחרון: 12/01/2017, 10:52