הסטודנטים לא רואים את הפריט (משאב או פעילות) באתר הקורס. מה יכולה להיות הסיבה?

יש לוודא שהפריט לא מוסתר מעיני הסטודנטים.

יש להפעיל את מצב העריכה, ללחוץ על הקישור "עריכה" משמאל לפריט וללחוץ על "הצגה".

הצגת פריט

שינוי אחרון: 12/01/2017, 11:01