הסטודנטים לא רואים את הפריט (משאב או פעילות) באתר הקורס. מה יכולה להיות הסיבה?

יש לוודא שהפריט לא מוסתר מעיני הסטודנטים.

יש להיכנס למצב עריכה הנמצא משמאל לפריט ולוודא שהצלמית של "העין" פתוחה () ולא מחוקה (). 


שינוי אחרון: 7/05/2015, 11:43