כיצד אפשר לוודא שהסטודנט ביצע את מטלת ההנחייה?

ניתן לקבל התראה לתיבת הדוא"ל של המרצה לאחר שכל סטודנט הגיש את פיתרון

המטלה שלו באתר הקורס.

בהגדרות המטלה, נבחר באפשרות: "שליחת הודעה לבודקי המטלה/נותני הציונים בנוגע להגשות" >>> כן.

הודעה לבודקי מטלה

 

 

שינוי אחרון: 12/01/2017, 10:58