כיצד אני רואה קורסים של שנה מסויימת?

על מנת לראות קורסים בחלוקה לשנים ניתן לפעול בשתי דרכים:

1. בסרגל הכלים העליון ניגש לתפריט "הקורסים שלי" ונבחר בשנה הרצויה.


הקורסים שלי


2. כמו כן, ניתן לגלול לתחתית העמוד הראשי ולבחור את השנה הרצויה במסנן הקורסים.

סינון על פי שנה

  לאחר בחירת השנה ניתן לבחור סמסטר באופן דומה.

סינון על-פי סמסטר

 קורסים של שנה שעברה

שינוי אחרון: 12/01/2017, 13:04