כמה זמן לפני תחילת שנת הלימודים ייפתחו הקורסים לצפייה במערכת?

כשבוע לפני תחילת שנת הלימודים אתרי הקורסים יהיו זמינים לסטודנטים.

Last modified: Tuesday, 11 September 2012, 3:52 PM