כיצד אפשר לצפות באלפון הקורס?

אלפון הקורס מכיל את כל הסטודנטים הרשומים לאתר הקורס ואת כתובות הדוא"ל שלהם.

כדי להציג את רשימת המשתתפים באתר הקורס יש לפעול כמפורט במדריך הבא:

שינוי אחרון: 7/05/2015, 12:39