כיצד אפשר לצפות בריכוז הציונים שלי בקורס?

לאחר הכניסה לאתר הקורס הרלוונטי, יש לגשת ל"בלוק הניהול" וללחוץ על הקישור "ציונים".

ריכוז ציונים

שינוי אחרון: 12/01/2017, 13:05