יש לי חומרי לימוד באתר אחד ואני מעוניין להעביר את חלקם לאתר אחר. כיצד להעבירם?

המערכת מאפשרת להעתיק פריטים מאתר אחד לאתר אחר (ולא להעבירם). כדי לעשות זאת,  יש להיעזר בבלוק "מחסן השיתוף"


Last modified: Monday, 18 January 2021, 11:28 AM