פתיחת קורס לצפיית הסטודנטים

על מנת לפתוח קורס לצפיית הסטודנטים, יש לגשת לאתר הקורס הרלוונטי, ובתוכו ל"הגדרות" בבלוק הניהול. 

הגדרות בבלוק הניהול
לאחר מכן, יש לשנות תחת "זמינות" מהסתרה להצגה.
הגדרות כלליות
לאחר שמירת השינויים, הקורס יופיע ברשימה שלך בכתום, ויהיה זמין לסטודנטים.

שינוי אחרון: 14/03/2018, 11:13