כיצד נקצר את תהליך הוספת הפעילות?

תבניות העזר הן תבניות של שלל הפעילויות על מנת לאפשר לכם המרצים להתנסות בפעילויות הקיימות במערכת ולהשתמש בהן בקלות ובזמן עבודה קצר.

תבניות העזר מכילות מגוון פעילויות אותן ניתן לגרור לאתר הקורס האישי. פעילויות אלו מכילות את ההגדרות הבסיסיות שדרושות לתחילת העבודה, לפי ההגדרות השכיחות ביותר.

כל מה שנותר למרצה לעשות, זה להתאים באופן אישי את הפעילויות לפי צורכי הקורס, כגון: תאריכים, תיאורים, וכו'.


שינוי אחרון: 20/02/2019, 15:43