כיצד אפשר לבדוק את מצב ותאימות הדפדפן שברשותי?

לחיצה על קישור זה תציג לנו את הפרטים הבאים אודות הדפדפן שברשותנו:

1. סוג הדפדפן

2. מספר גרסה

3. תוכנות ותוספות העובדות בשיתוף הדפדפן

שינוי אחרון: 4/06/2012, 12:17