כיצד אפשר לראות את כתובת הדוא"ל במערכת?

יש לגשת לתפריט העליון לצד הפרופיל, וללחוץ על "עריכת המאפיינים שלי".

עריכת המאפיינים שלי

לאחר מכן, ניתן לשנות את כתובת הדוא"ל בשורה הרלוונטית.

דוא"ללסיום נלחץ על כפתור "שמירת שינויים".

שינוי אחרון: 9/09/2019, 15:08